Broneeritud aeg

« Prev November 2017 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
    1
2
3
* Marten6 ja Mark4Marten6 ja Mark4

18.00-21.00

* Marten6 ja Mark4Marten6 ja Mark4

18.00-21.00

4
* Leila 9Leila 9

18.00-21.00

* Leila 9Leila 9

18.00-21.00

* Sofia 2 / Mia 2Sofia 2 / Mia 2

10.00 -13.00

* Алина 5Алина 5

14.00-17.00

5
* IVAN 10IVAN 10

14,00-17,00

6
7
8
9
* Johann 6Johann 6

18,00-21.00

10
* OSCAR 6OSCAR 6

18.00-21.00

11
* Ilja 6Ilja 6

14.00-17.00

* Marina 4Marina 4

18.00-21.00

12
* NIKITA 5NIKITA 5

10.00-13.00

* ANNA 5ANNA 5

14.00-17.00

13
* Delisa 6Delisa 6

18.00-21.00

* Delisa 6Delisa 6

18.00-21.00

14
15
* Rodion 5Rodion 5

18.00-21.00

16
* Brita 10Brita 10

18.00-21.00

17
* Olesja 8Olesja 8

16.00-19.00

18
* KERMO 7KERMO 7

10.00-13.00

* Sofia 7Sofia 7

14.00-17.00

* Anastasia 6Anastasia 6

18.00-21.00

19
* Simona 10Simona 10

18.00-21.00

* Isabel Marin 6Isabel Marin 6

14.00-17.00

20
* Bryan 2Bryan 2

18.00-21.00

21
22
23
24
25
* Viktoria 4/ Mikkael 1Viktoria 4/ Mikkael 1

14.00-17.00

* Holger 6 / Hardi 2Holger 6 / Hardi 2

10.00-13.00

* ALEX 7ALEX 7

18.00-21.00

26
* Timofei 9Timofei 9

14.00-17.00

* Thomas Otto 8Thomas Otto 8

18.00-21.00

27
28
29
30
     
Category Key
 Peoruum 1
 Peoruum 2