Russian|Eesti

MAKSETINGIMUSED

 • MAKSETINGIMUSED

  • Meie kodulehel www.starkid.ee broneeringut tehes tuleb kohe sooritada ettemakse, kasutades pangalinki (SWEDBANK, SEB, LHV, NORDEA, COOP) või krediitkaarti (VISA, MASTERCARD, MAESTRO). Makseteenuseid osutatakse ASi MAKSEKESKUS vahendusel.
  • Broneerimiseks tuleb sisestada ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning telefoninumber. Isikuandmed on meie serveris kaitstud ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele või organisatsioonidele.
  • Tasumata jäetud broneeringud tühistatakse automaatselt poole tunni jooksul.
  • Kõik hinnad meie kodulehel on EURODES (€) ja koos käibemaksuga.
  • Sünnipäevapeo pidamiseks mängutuba broneerides tuleb kolme päeva jooksul teha ettemaks summas 35 eurot.
  • Sünnipäevapeost loobumise korral ettemaksu ei tagastata. Broneeringu tühistamisel tehtud ettemaksu ei tagastata vastavalt VÕS 53, lg 3 p 2: “Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud kuupäevaks”
  • Sünnipäevapeo ärajäämise korral pakume teile võimalust lükata pidu edasi mõnele teisele kuupäevale. Peo toimumise aega saab ühe korra muuta ühe aasta jooksul.
  • Kui üritus jääb ära Starkid mängutoa olenevatel põhjustel, siis ettemaks tagastatakse.
  • Kui te mingil põhjusel meie üritusel osaleda ei saa, siis ettemaksu ei tagastata.
  • Lgp. Külalised ja vanemad. Broneerimisega teie kinnitate automaatselt mängutoa reeglitega. Seoses sellega STARKID mängutoa rentnik kannab täielikku ja tingimusteta vastutust vara säilimise eest. Vara hävimine, kaotsiminek või kahjustumine rentnikust mitte oleneval või tema poolt mittekontrollitavatel põhjustel ei vähenda ega vabasta rentnikku mängutoa reeglitest kohustustest. Mängutoa reeglite mittelugemine või mittetundmine ei vabasta kohustusest neid täita.
Russian|Eesti